Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie (ciasteczkach)

Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla Giant Polska bardzo ważne. Przetwarzając Państwa dane osobowe, postępujemy zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że:

 • jasno określamy cele przetwarzania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie;
 • ograniczamy gromadzenie danych osobowych wyłącznie do danych, które są niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów;
 • wpierw prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli taka zgoda jest konieczna;
 • zapewniamy stosowne środki bezpieczeństwa, które chronią Państwa dane osobowe i tego samego wymagamy od stron przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy Państwa prawo do wglądu do danych, korekty i usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Giant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12 (02-823 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055176, nr NIP: 5220000720, nr REGON: 012022096.

Giant Polska jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie wyjaśniamy, jakiego rodzaju dane gromadzimy oraz do jakich celów gromadzimy dane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą Państwo dowiedzieć się jakie Państwa dane mogliśmy zgromadzić, prosimy o kontakt z Giant Polska. Dane kontaktowe zamieszczono na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie.

Wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • datę urodzenia/wiek;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • dane dotyczące Państwa zamówień;
 • dane dotyczące płatności;
 • numer dokumentu tożsamości;
 • adres IP;
 • dane (i ustawienia) dotyczące rowerów (e-)bicycle;
 • historia i podsumowanie przejazdów;
 • dane dotyczące lokalizacji;
 • tętno, w zakresie niezbędnym do realizacji usług w ramach Aplikacji Giant (za Państwa zgodą);
 • rozmiary Państwa ciała (wzrost, długość kończyn), w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji Smartfit;
 • dane do logowania do jednej lub kilku aplikacji Giant;
 • informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej i aplikacji;
 • informacje (takie jak pytania, żądania, reklamacje, opinie, pomysły), które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub mediów społecznościowych;
 • informacje zawarte w Państwa dokumentach aplikacyjnych, gdy ubiegają się Państwo o posadę w naszej spółce: Państwa list motywacyjny i życiorys.

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach i na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 • obsługi zamówień i płatności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktu z Państwem na Państwa życzenie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prowadzenia badań zadowolenia klienta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Giant jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ulepszania naszych produktów i usług, co może wiązać się z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacją prawnie uzasadnionego interesu Giant jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostarczania Państwu aplikacji Giant związanych z naszymi produktami – korzystanie z aplikacji następuje w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktu z Państwem w sytuacji wycofania produktu z rynku lub ogłoszenia w sprawie bezpieczeństwa dotyczącego produktu, co stanowi nasz obowiązek prawny jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przesłania newslettera, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi zapytań, próśb i reklamacji, co może wiązać się z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacją prawnie uzasadnionego interesu Giant jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • umożliwienia Państwu wystawiania ocen i publikacji recenzji produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • rejestracji Państwa roweru i związanej z tym gwarancji, co stanowi realizację zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rejestracji rozbicia kasku i dostarczenia Państwu nowego, jeżeli są Państwo uprawnieni do jego otrzymania, co następuje w ramach zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analizowania danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem strony internetowej, w tym stosowania narzędzi Google, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zarządzania profilami Giant w mediach społecznościowych, w tym na portalach Facebook i Instagram – przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody wynikającej z aktywności na ww. portalach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi podań o pracę, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Obsługa Państwa zamówienia Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, której są Państwo stroną, a także jej zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, w tym do obsługi Państwa zamówienia. Jeżeli zamówienie wymaga dostawy, możemy przekazać Państwa dane podmiotowi świadczącemu usługi dostawcze. Możemy również uzyskać informacje dotyczące płatności z Państwa banku lub firmy świadczącej usługi w zakresie kart kredytowych.

W tym celu wykorzystujemy Państwa imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, adres do faktur, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności. Jeżeli Państwa zamówienie jest finansowane w ramach jednego z naszych planów finansowania, możemy również wykorzystywać numer Państwa prawa jazdy lub paszportu (w zależności od tego, który z tych dokumentów wykorzystują Państwo jako dokument tożsamości) do celów dalszej identyfikacji.

Wspomniane dane są nam potrzebne z uwagi na zawartą z Państwem umowę sprzedaży. Informacje przechowujemy do czasu zrealizowania zamówienia. Pewne rodzaje danych osobowych przechowujemy przez dłuższy okres w celu wykonania ciążących na nas zobowiązań podatkowych (ustawowy termin przechowywania dokumentów podatkowych).

Jeżeli zarejestrują Państwo swój rower, dane rejestracyjne będą przechowywane do czasu wygaśnięcia gwarancji, a następnie przez okres przedawnienia związanych z nią ewentualnych roszczeń.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://www.giant-bicycles.com/pl. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach sklepu internetowego znajdują się w jego regulaminie dostępnym na stronie – Regulamin Sklepu Online

Formularz kontaktowy Wszelkie pytania lub prośby można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu wykorzystujemy Państwa imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. Takie informacje przechowujemy do czasu uzyskania pewności, że udzieliliśmy pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie. Po zakończeniu korespondencji możemy przechowywać jej treść w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i f (prawnie uzasadniony interes) RODO.

Newsletter Newsletter dostarczany jest osobom zainteresowanym naszymi produktami i usługami. Każdy newsletter zawiera link  umożliwiający przerwanie subskrypcji newslettera. Państwa adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie za Państwa zgodą. Informacje będą przechowywane do czasu anulowania Państwa subskrypcji lub do czasu zakończenia wysyłki newslettera.

Aplikacje Giant Aplikacje Giant (dalej: aplikacje), takie jak Giant RideControl App, oferują Państwu dostęp do różnych interesujących funkcji, dzięki którym mogą Państwo w pełni korzystać ze swojego roweru Giant (E-)bike. Aplikacja Giant RideControl przykładowo umożliwia dostosowanie ustawień roweru Giant (E-)bike i ustawienie własnych celów treningowych.

Giant umożliwia Państwu ponadto korzystanie z aplikacji dostarczanych przez podmioty trzecie, w tym aplikacji Power Reviews i Smartfit. Aplikacja Power Reviews umożliwia wystawianie ocen i publikowanie recenzji produktów. Narzędzie Smartfit, przy wykorzystaniu podanych przez Państwa rozmiarów ciała, pomaga dobrać odpowiedni rozmiar roweru. Warunki korzystania z ww. aplikacji zostały opisane w ich regulaminach.

Gromadząc dane osobowe za pośrednictwem aplikacji, zawsze upewniamy się, że przetwarzanie odbywa się w sposób rozsądny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane z tytułu korzystania z jednej lub kilku naszych aplikacji przechowuje się przez okres nie dłuższy niż jeden rok. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za Państwa (wyraźną) zgodą lub jeżeli przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.

Inne okresy przechowywania Jeżeli prześlą nam Państwo e-mail lub wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych, Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak to konieczne w celu obsługi Państwa zapytania. Jeżeli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie, Państwa dane będą przechowywane przez okres sześciu tygodni po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lub, za Państwa zgodą, o rok dłużej (abyśmy mogli się z Państwem skontaktować w przyszłości, gdy w firmie pojawi się propozycja pracy, która mogłaby Państwa zainteresować).

Wyniki badania zadowolenia klientów są anonimizowane tak szybko, jak to możliwe.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w celu obsługi Państwa zamówienia lub świadczenia naszych usług. Podmiotami otrzymującymi Państwa dane mogą być:

 • Dostawcy usług płatniczych;
 • Podmioty świadczące usług dostawcze;
 • Podmioty dostarczające aplikacje, w tym narzędzia do zamieszczania ocen i recenzji produktów oraz dobierania rozmiaru roweru;
 • Podmioty dostarczające usługi w zakresie wysyłki newslettera;
 • Inne spółki grupy Giant (które mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach zawieramy stosowne porozumienia mające na celu ochronę Państwa danych z właściwymi stronami);
 • Dostawcy usług ICT.

Poza wymienionymi powyżej podmiotami, w żadnych okolicznościach nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym spółkom czy organizacjom, chyba że zobowiązuje nas do tego prawo (np. gdy policja zażąda dostępu do danych osobowych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Pliki cookie Pliki cookie to małe pliki zawierające informacje, które mogą być automatycznie przechowywane na urządzeniu oraz odczytywane z takiego urządzenia (z uwzględnieniem komputera PC, tabletu lub smartfona) osoby korzystającej ze strony internetowej podczas odwiedzania takiej strony. Proces ten zachodzi za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu. Informacje przekazywane przez pliki cookie dotyczą wykorzystania naszej strony internetowej i mogą być przekazywane na nasze zabezpieczone serwery lub na serwery osób trzecich.

Zarówno my, jak i osoby trzecie wykorzystujemy pliki cookie zawarte na naszej stronie internetowej w następujących celach:

 • aby umożliwić działanie strony (techniczne i funkcjonalne pliki cookie);
 • aby generować ogólne statystyki i uzyskać wgląd w sposób, w jaki korzysta się z naszej strony w celu optymalizacji strony i usług (analityczne pliki cookie);
 • aby uczynić naszą ofertę internetową bardziej atrakcyjną dla Państwa dzięki wyświetlaniu reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom (pliki cookie do targetowania/reklamowe pliki cookie).

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie Niektóre pliki cookie umożliwiają odpowiednie działanie naszej strony i pozwalają na zachowanie preferencji użytkownika. Dzięki nim mogą Państwo, na przykład, korzystać z „koszyka” i zapisać sesję lub zachować wyszukiwany termin w obrębie strony.

Analityczne pliki cookie Niniejsza strona korzysta z plików cookie Google Analytics, dzięki którym Google zapewnia nam wgląd w wykorzystywanie naszej strony i umożliwia zwiększenie skuteczności kampanii reklamowych. Zawarliśmy z Google ustalenia w zakresie wykorzystywania gromadzonych danych. Google ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada certyfikację Privacy Shield. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapoznając się z Polityką prywatności Google.

Reklamowe pliki cookie Niniejsza strona korzysta z plików cookie DoubleClick i GA Audiences od Google, a także Facebook Custom Audience i Facebook Connect. Korzystamy z tych usług, aby zwiększyć dokładność wyświetlanych Państwu reklam online oraz uzyskać wgląd w skuteczność kampanii reklamowych. Korzystając z tego rodzajów plików cookie, nadany zostaje Państwu, jako użytkownikowi strony internetowej, unikalny identyfikator cookie, dzięki czemu ta sama reklama nie będzie Państwu wyświetlana dwukrotnie. Tak zwane tracking cookies wykorzystujemy wyłącznie za Państwa zgodą.

Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii administratorem danych jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland). Dostawcą portalu Facebook jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności Google oraz w Polityce Prywatności Facebooka.

Nie kontrolujemy sposobu w jaki wspomniane powyżej podmioty wykorzystują plików cookie, informacje i dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o takich podmiotach oraz sposobie wykorzystywania przez nich plików cookie, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wspomnianych podmiotów (uwaga: takie polityki mogą podlegać regularnym rewizjom).

Wyłączanie plików cookie Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki (aby dowiedzieć się jak to zrobić, należy zapoznać się z Pomocą w przeglądarce). Wyłączenie plików cookie zazwyczaj wiąże się z wyłączeniem niektórych funkcji i właściwości niniejszej strony. W związku z tym nie zalecamy wyłączania plików cookie.

Usuwanie plików cookie Większość plików cookie ma termin ważności. Oznacza to, że po pewnym czasie pliki automatycznie wygasają i przestają rejestrować dane dotyczące Państwa odwiedzin na stronie. Można także ręcznie usunąć pliki przed upływem ich terminu ważności. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją w przeglądarce.

Bezpieczeństwo Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. W szczególności:

 • korzystamy z zabezpieczonych połączeń (Secure Sockets Layer - SSL) w celu zaszyfrowania wszystkich informacji wymienianych pomiędzy Państwem a naszą stroną, gdy podają Państwo swoje dane osobowe;
 • przechowujemy logi wszystkich zapytań o dane osobowe;
 • dostęp do danych mają wyłącznie osoby, które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich zadań.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Zalecamy regularne zapoznawanie się z jego treścią tak, aby byli Państwo na bieżąco z wszelkimi ewentualnymi zmianami.

Państwa prawa względem danych osobowych Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub chcą Państwo uzyskać wgląd w swoje dane, zmienić je i/lub usunąć, prosimy o kontakt.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji o tym jakie dane osobowe posiadamy i w jakich celach je wykorzystujemy;
 • prawo wglądu w Państwa dane osobowe, które przechowujemy;
 • prawo do korekty (błędnych lub nieaktualnych) danych;
 • prawo wniesienia o usunięcie danych osobowych;
 • prawo do odwołania zgody (co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Mają Państwo również prawo zgłosić sprzeciw względem określonego sposobu wykorzystania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Giant Polska jako administratora.

Należy zawsze jasno określić swoją tożsamość tak, abyśmy mogli upewnić się, że nie modyfikujemy lub nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

Skargi Jeżeli oferowana przez nas pomoc nie jest dla Państwa zadowalająca, mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane kontaktowe Giant Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12,  02-823 Warszawa, T: 22 395 65 90, E: info@giant-polska.com.pl

Udostępnij